نام واحد : صنعت کاران برمی سنگین کاربرمی

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : بلوارافریقا...
 • تلفن شرکت : *****262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ساوجبلاغ-شهرک صنعتی هشتگردفاز2انتهای خ یازدهم بن بست 12
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد علیزاده برمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی هشتگرد

نام محصول : وینچ جرثقیل

 • سریال مجوز : 1761594
 • شماره مجوز : 31389
 • تاریخ مجوز : 29/07/1380
 • کد محصول : 29151342
 • شرح محصول : وینچ جرثقیل
 • ظرفیت : 260 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2915
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%