نام واحد : آبتین تجارت متاع

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : آزادی مابین...
 • تلفن شرکت : *****668جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مهرشهرکرج چهارراه کیانمهربطرف فرودگاه پیام بعدازپمپ بنزین
 • تلفن واحد : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کمال قره باغی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژکمپرسورهای فشرده پ

 • سریال مجوز : 1761637
 • شماره مجوز : 31808
 • تاریخ مجوز : 06/08/1380
 • کد محصول : 29121231
 • شرح محصول : کمپرسور هواباد
 • ظرفیت : 208 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2912
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%