نام واحد : حسین افشاربکشلو

 • استان : تهران
 • شهر : ملارد
 • نشانی شرکت : شهریارچهارراه...
 • تلفن شرکت : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهریارچهارراه ملارداول اسفندابادخ حصارشالپوش
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاه خشک کن چ

 • سریال مجوز : 1761785
 • شماره مجوز : 32712
 • تاریخ مجوز : 21/08/1380
 • کد محصول : 29301142
 • شرح محصول : خشک کن
 • ظرفیت : 25 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2930
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%