نام واحد : سیدمحمدجعفری

نام محصول : ماشین لاستیک درار خودرو

 • سریال مجوز : 1761855
 • شماره مجوز : 33553
 • تاریخ مجوز : 07/09/1380
 • کد محصول : 29291123
 • شرح محصول : دستگاه لاستیک دراور
 • ظرفیت : 24 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2929
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%