نام واحد : توان تک جم - شرکت

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : ******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهریارکهنزکوچه فاطمیان درب چهارم دست چپ
 • تلفن واحد : ******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی محمد شکری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژپمپ کف کش

 • سریال مجوز : 1761951
 • شماره مجوز : 34468
 • تاریخ مجوز : 21/09/1380
 • کد محصول : 29121163
 • شرح محصول : پمپ کف کش
 • ظرفیت : 9,450 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2912
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%