نام واحد : ساروح آسادوریان

 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج ساوه سه راه ادران بطرف شهریارمجتمع شهیدزواره ای خ ششم انت
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ساووخ آسادوریان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاه اکستروژن

 • سریال مجوز : 1761957
 • شماره مجوز : 34502
 • تاریخ مجوز : 24/09/1380
 • کد محصول : 29221683
 • شرح محصول : پرس اکستروژن
 • ظرفیت : 2 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2922
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%