نام واحد : منوچهررمضانی

نام محصول : طراحی مونتاژپرسهای هیدرولیک

 • سریال مجوز : 1761960
 • شماره مجوز : 34511
 • تاریخ مجوز : 24/09/1380
 • کد محصول : 29261819
 • شرح محصول : دستگاه پرس چرم
 • ظرفیت : 40 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2926
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%