نام واحد : بازرگانی نساک جنوب

نام محصول : قیچی گیوتین هیدرولیک

 • سریال مجوز : 1761985
 • شماره مجوز : 34810
 • تاریخ مجوز : 28/09/1380
 • کد محصول : 29221852
 • شرح محصول : قیچی گیوتینی -هیدرولیک
 • ظرفیت : 6 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2922
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%