نام واحد : بازرگانی نساک جنوب

نام محصول : ماشین رول بازکن

 • سریال مجوز : 1761985
 • شماره مجوز : 34810
 • تاریخ مجوز : 28/09/1380
 • کد محصول : 29291840
 • شرح محصول : ماشین رول بازکن
 • ظرفیت : 6 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2929
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%