نام واحد : طلای سفید امید تربت

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : تربت حیدریه
 • نشانی شرکت : خیابان شهید...
 • تلفن شرکت : *******515جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 7جاده تربت به گناباد
 • تلفن واحد : *******515جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اکبر نورمحمدی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پنبه دانه جهت استخراج روغن (کشاورزی)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 120/1423680
 • تاریخ مجوز : 11/08/1393
 • کد محصول : 111512330
 • شرح محصول : پنبه دانه جهت استخراج روغن (کشاورزی)
 • ظرفیت : 580 تن
 • گروه 2 رقمی : 11
 • گروه 4 رقمی : 1115
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%