نام واحد : شرق صنعت نیشابور خراسان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نیشابور
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "بهره وری 10 ، قطعه 123"
 • تلفن واحد : ********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا روانی فرد
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خیام (نیشابور)

نام محصول : بازسازی ماشین آلات صنایع لبنی

 • سریال مجوز : 350421000000
 • شماره مجوز : 119/27/6198
 • تاریخ مجوز : 23/12/1395
 • کد محصول : 2925412461
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 10 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : سایر ماشین الات باکاربرد خاص(2929)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%