نام واحد : تهویه آذر نسیم

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی -...
 • تلفن شرکت : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : انتهای خیابان 8 -قطعه 453
 • تلفن واحد : *********086جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مامونیه

نام محصول : کولر آبی صنعتی (ایر واشر)

 • سریال مجوز : 59900000000000
 • شماره مجوز : 36583
 • تاریخ مجوز : 22/09/1396
 • کد محصول : 2919512451
 • شرح محصول : کولر آبی صنعتی (ایر واشر)
 • ظرفیت : 600 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2919
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%