نام واحد : زهرا سمیعی

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : "شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "بلوار توسکا، خ لاله 6، قطعه شماره 20 از بلوک 42"
 • تلفن واحد : ********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : زهرا سمیعی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پایتخت

نام محصول : پلوپز گازی

 • سریال مجوز : 350422000000
 • شماره مجوز : 99583
 • تاریخ مجوز : 01/12/1395
 • کد محصول : 2930512421
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 150,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%