نام واحد : صنعتی آبشار تبریز

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : انتهای35متری دوم شرقی
 • تلفن واحد : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حبیب پیرسا
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی

نام محصول : سبزی خردکن غیر خانگی

 • سریال مجوز : 59900000000000
 • شماره مجوز : 52258
 • تاریخ مجوز : 15/10/1393
 • کد محصول : 2925412453
 • شرح محصول : سبزی خردکن غیر خانگی
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2925
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%