نام واحد : خدمات مهندسی تخشاگستر

 • استان : منطقه آزاد انزلی
 • شهر : بندر انزلی
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******181جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان کاملیا
 • تلفن واحد : *********018جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شماره یک

نام محصول : قطعات ماشین های دوخت

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 420/3493
 • تاریخ مجوز : 10/02/1393
 • کد محصول : 2926412416
 • شرح محصول : قطعات ماشین های دوخت
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2926
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%