نام واحد : گروه اطلس ساراوان

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : بزرگراه...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر27 ج ساوه رباط کریم مقابل پلیسراه خ بازارک پ 933
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : زهرا هل اتایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : چیلر جذبی صنعتی

 • سریال مجوز : 820000000000
 • شماره مجوز : 78757
 • تاریخ مجوز : 25/12/1393
 • کد محصول : 2919512304
 • شرح محصول : چیلر جذبی صنعتی
 • ظرفیت : 40 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2919
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%