نام واحد : تکوین آزمایش پارسه

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********086جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شماره 1. خیابان سازندگان. خیابان توسعه2
 • تلفن واحد : ********086جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اراک

نام محصول : فریز درایر پزشکی

 • سریال مجوز : 350426000000
 • شماره مجوز : 7621
 • تاریخ مجوز : 01/03/1397
 • کد محصول : 3311513245
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 50 عدد
 • گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%