نام واحد : کمپرسور سازی هواکاران صنعت

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : میدان فاطمی...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک شمس اباد بلواربوستان گلبن 15 سمت راست قطعات 9-10
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : گارنیک سر هاکوبیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : "کمپرسور هوا، رفت و برگشتی با دبی بین 60 تا 120 متر مکعب بر ساعت"

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 29913
 • تاریخ مجوز : 31/06/1392
 • کد محصول : 2912512324
 • شرح محصول : "کمپرسور هوا، رفت و برگشتی با دبی بین 60 تا 120 متر مکعب بر ساعت"
 • ظرفیت : 50 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 29
 • گروه 4 رقمی : 2912
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%