نام واحد : الکتروشار

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : ******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 30متری اول 20متری 26
 • تلفن واحد : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی قنادی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : سایر قطعات آسانسور طبقه بندی نشده در جای دیگر

 • سریال مجوز : 590004000000
 • شماره مجوز : 66603
 • تاریخ مجوز : 24/12/1393
 • کد محصول : 2915512372
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 750 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%