نام واحد : تعاونی جهان طب خرم

 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • نشانی شرکت : خ 60 متری کوی...
 • تلفن شرکت : *******661جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان ابتکار 1
 • تلفن واحد : *********066جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی رمضانی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شماره دو

نام محصول : روتختی آماده

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 32485
 • تاریخ مجوز : 01/12/1395
 • کد محصول : 1721412303
 • شرح محصول : روتختی آماده
 • ظرفیت : 32,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1721
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%