نام واحد : مهندسی پارس توان آزما

 • استان : همدان
 • شهر : ملایر
 • نشانی شرکت : بلوار اشرفی...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان هفتم
 • تلفن واحد : *********085جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کاووس فرجی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ملایر1

نام محصول : کنتور برق الکترونیکی دیجیتالی

 • سریال مجوز : 590004000000
 • شماره مجوز : 92/29645
 • تاریخ مجوز : 27/09/1392
 • کد محصول : 3312512437
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 525,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%