نام واحد : ایران ترانسفو

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : کیلومتر 4...
 • تلفن شرکت : ********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان -کیلومتر5 جاده زنجان- تهران
 • تلفن واحد : *********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی فرجی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : زنگ زدایی و قیر اندود کردن فلزات

 • سریال مجوز : 590005000000
 • شماره مجوز : 118/17139
 • تاریخ مجوز : 06/07/1394
 • کد محصول : 2892512328
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 720 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%