نام واحد : صنایع پایامد الکترونیک

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : "میدان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان آرژانتین- خ الوند- پلاک 48- طبقه همکف و زیرزمین
 • تلفن واحد : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر حسین عسکری راد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه ماموگرافی دیجیتال

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 57743
 • تاریخ مجوز : 06/05/1393
 • کد محصول : 3311512345
 • شرح محصول : دستگاه ماموگرافی دیجیتال
 • ظرفیت : 400 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 33
 • گروه 4 رقمی : 3311
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%