نام واحد : صنعتی توزین سازان محقق

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : چناران
 • نشانی شرکت : خیابان چراغچی...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چناران شهرک صنعتی چناران فاز دو قطعه 1254
 • تلفن واحد : *********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی حسن پور
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی چناران

نام محصول : نمایشگر توزین

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 120/1606108
 • تاریخ مجوز : 15/09/1395
 • کد محصول : 3313512362
 • شرح محصول : نمایشگر توزین
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 33
 • گروه 4 رقمی : 3313
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%