نام واحد : صنایع کیان ترانسفوی خراسان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : کیلومتر22جاده...
 • تلفن شرکت : ********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار صنعت -انتهای صنعت 6 - قطعه 55 و 56و63و62
 • تلفن واحد : *********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر (مشهد4)

نام محصول : انواع ترانسفورماتور توزیع روغنی

 • سریال مجوز : 590005000000
 • شماره مجوز : 120/1731311
 • تاریخ مجوز : 23/03/1397
 • کد محصول : 3110512319
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%