نام واحد : صنایع کابل کاویان

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : خیابان ولیعصر...
 • تلفن شرکت : ******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان 23
 • تلفن واحد : *********086جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین حاجی حسین لو
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کاوه

نام محصول : کابل ابزاردقیق

 • سریال مجوز : 590006000000
 • شماره مجوز : 31940
 • تاریخ مجوز : 03/08/1393
 • کد محصول : 3130612339
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سیم وکابل روکشدار(3130)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%