نام واحد : تابلو صنعت توان

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان سیزدهم پلاک 97
 • تلفن واحد : ********086جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد مالکی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مامونیه

نام محصول : تابلو برق فشارضعیف (تا 1 کیلوولت)

 • سریال مجوز : 590008000000
 • شماره مجوز : 45803
 • تاریخ مجوز : 06/12/1393
 • کد محصول : 3120512424
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 400 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%