نام واحد : فن آوری نور آریایی

  • استان : خراسان رضوی
  • شهر : مشهد
  • نشانی شرکت : کیلومتر 22...
  • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : بلوار صنعت- صنعت3- قطعه 171 و 170
  • تلفن واحد : *********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : محمد رضا اسفار صفت
  • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر (مشهد4)

نام محصول : عصای معمولی

  • سریال مجوز : 590000000000
  • شماره مجوز : 1445047/120
  • تاریخ مجوز : 08/11/1393
  • کد محصول : 3699412351
  • شرح محصول : عصای معمولی
  • ظرفیت : 100,000 عدد
  • گروه 2 رقمی : 36
  • گروه 4 رقمی : 3699
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%