نام واحد : کیانا درمان

 • استان : مازندران
 • شهر : کلاردشت
 • نشانی شرکت : خیابان امام...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 5 ج عباس آباد- روستای واحد
 • تلفن واحد : *********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : البسه و پوشاک از منسوجات بی بافت

 • سریال مجوز : 590000000000
 • شماره مجوز : 701/46569
 • تاریخ مجوز : 24/07/1396
 • کد محصول : 1729412314
 • شرح محصول : البسه و پوشاک از منسوجات بی بافت
 • ظرفیت : 1,620 تن
 • گروه 2 رقمی : 17
 • گروه 4 رقمی : 1729
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%