نام واحد : مظاهر فتحی

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******863جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز3 خیابان 310
 • تلفن واحد : *******863جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خیر آباد

نام محصول : بازیافت آلومینیوم (آلومینیوم قراضه)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 27023
 • تاریخ مجوز : 17/07/1396
 • کد محصول : 3710412309
 • شرح محصول : بازیافت آلومینیوم (آلومینیوم قراضه)
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3710
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%