نام واحد : ذوب آهن گمبرون

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندرعباس
 • نشانی شرکت : "میدان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده بندرعباس به بندرخمیر-بعدازکشتی سازی نرسیده به دوراهی گچین
 • تلفن واحد : *******768جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : الهام مصیب زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اسقاط خودروی فرسوده

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 13/9716
 • تاریخ مجوز : 04/04/1396
 • کد محصول : 3710312315
 • شرح محصول : اسقاط خودروی فرسوده
 • ظرفیت : 1,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3710
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%