نام واحد : تعاونی حدید ذوالفقار شمال

 • استان : مازندران
 • شهر : بابلسر
 • نشانی شرکت : معراج 17-...
 • تلفن شرکت : *******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعه F16
 • تلفن واحد : *******113جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا علی کیوان پور
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بابلسر

نام محصول : اسقاط خودروی فرسوده

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 701/3328
 • تاریخ مجوز : 03/02/1394
 • کد محصول : 3710312315
 • شرح محصول : اسقاط خودروی فرسوده
 • ظرفیت : 7,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3710
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%