نام واحد : کشتی سازی ناخدای جزیره

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر کوی...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوشهر کوی سرتل غرب سایت هوایی جنب ناحیه صنعتی دریایی بوشهر
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود خدری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتی وسازه های دریائی

 • سریال مجوز : 1601487
 • شماره مجوز : 1199267
 • تاریخ مجوز : 08/06/1390
 • کد محصول : 35111110
 • شرح محصول : کشتی فلزی و یدک کش
 • ظرفیت : 7 فروند
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریحی وورزشی(3511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%