نام واحد : تولیدی فایبرگلاس صدف سفید بوشهر

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر-جاده...
 • تلفن شرکت : ********077جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوشهر-جاده نیروگاه -پشت شرکت آفرید تلفن 09117712538
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : داریوش جهانگیری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قایق فایبرگلاس

 • سریال مجوز : 1601520
 • شماره مجوز : 11915772
 • تاریخ مجوز : 12/09/1383
 • کد محصول : 35121124
 • شرح محصول : قایق فایبرگلاس
 • ظرفیت : 10 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریحی وورزشی(3511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%