نام واحد : بوشهر خودرو

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر-خ...
 • تلفن شرکت : ****252جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوشهر-شهرک صنعتی 2 9171715636
 • تلفن واحد : ****253جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالحسین حفظ الله
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوشهر2

نام محصول : مونتاژ کامل موتورسیکلت

 • سریال مجوز : 1601603
 • شماره مجوز : 1195802
 • تاریخ مجوز : 05/04/1384
 • کد محصول : 35911112
 • شرح محصول : مونتاژ موتورسیکلت دنده ای
 • ظرفیت : 27,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%