نام واحد : تلاش صنعت شمالغرب

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : مهاباد
 • نشانی شرکت : خیابان ولیعصر...
 • تلفن شرکت : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان صنعت 2 یاس 5 قطعات شماره 84 و 85 و 86 و87
 • تلفن واحد : *******443جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید ابراهیمی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مهاباد

نام محصول : اسقاط خودروی فرسوده

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 112/7/440290
 • تاریخ مجوز : 12/12/1393
 • کد محصول : 3710312315
 • شرح محصول : اسقاط خودروی فرسوده
 • ظرفیت : 2,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3710
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%