نام واحد : اکبر رکوفیان

 • استان : خوزستان
 • شهر : بهبهان
 • نشانی شرکت : جاده قدیم...
 • تلفن شرکت : *******671جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده قدیم اهواز-کوچه پوشال نسیم
 • تلفن واحد : *******671جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اکبر رکوفیان
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بازیافت پلاستیک های گرماسخت

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 06-36448
 • تاریخ مجوز : 15/11/1391
 • کد محصول : 3720512311
 • شرح محصول : بازیافت پلاستیک های گرماسخت
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%