نام واحد : دریا کوش

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : تهران خ شهید...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بوشهر2 جنب شرکت کیوان صنعت 07714552170
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین کاشانی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوشهر2

نام محصول : اجزاوقطعات انواع شناورهای دریایی

 • سریال مجوز : 1601918
 • شماره مجوز : 1198278
 • تاریخ مجوز : 16/06/1389
 • کد محصول : 35111410
 • شرح محصول : اجزاوقطعات انواع شناورهای دریایی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریحی وورزشی(3511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%