نام واحد : تعاونی تلاش بندر عامری گروه 64

 • استان : بوشهر
 • شهر : تنگستان
 • نشانی شرکت : بوشهر...
 • تلفن شرکت : *********077جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوشهر -تنگستان-بخش ساحلی بندر عامری جنب اسکله صیادی شیلات صندوق پستی 75135-1311
 • تلفن واحد : *********077جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فاطمه لطیفی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قایق فایبرگلاس

 • سریال مجوز : 1602026
 • شماره مجوز : 11922053
 • تاریخ مجوز : 04/11/1385
 • کد محصول : 35121124
 • شرح محصول : قایق فایبرگلاس
 • ظرفیت : 30 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریحی وورزشی(3511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%