نام واحد : تعاونی کشتی سازی طبس دریا

 • استان : بوشهر
 • شهر : تنگستان
 • نشانی شرکت : تنگستان بخش...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تنگستان بخش ساحلی روستای باشی سمت راست09173712127
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی اپروز
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتی وسازه های دریائی

 • سریال مجوز : 1602681
 • شماره مجوز : 11916311
 • تاریخ مجوز : 26/08/1386
 • کد محصول : 35111110
 • شرح محصول : کشتی سازی
 • ظرفیت : 3 فروند
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریحی وورزشی(3511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%