نام واحد : تعاونی فولاد کاران گوهر دندی

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : شهرک اندیشه خ...
 • تلفن شرکت : ******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روبروی شرکت فولاد گستران
 • تلفن واحد : *******243جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهمن اله وردی لو
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی انگوران

نام محصول : بازیافت روی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 118/11679
 • تاریخ مجوز : 06/05/1394
 • کد محصول : 3710412312
 • شرح محصول : بازیافت روی
 • ظرفیت : 11,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3710
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%