نام واحد : نجات دریا

 • استان : بوشهر
 • شهر : تنگستان
 • نشانی شرکت : تنگستان بخش...
 • تلفن شرکت : ********077جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تنگستان بخش ساحلی بندر عامری
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خضر صفری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تعمیرشناورهای دریایی

 • سریال مجوز : 1603044
 • شماره مجوز : 11910803
 • تاریخ مجوز : 27/06/1387
 • کد محصول : 35111351
 • شرح محصول : تعمیرشناورهای دریایی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریحی وورزشی(3511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%