نام واحد : قایق سازی تندروبوشهر

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر خ...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوشهر خ نیروگاه انتهای خ کمیته امداد انتهای اسفالت
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : روزعلی جهانگیری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قایق فایبرگلاس

 • سریال مجوز : 1604245
 • شماره مجوز : 11917529
 • تاریخ مجوز : 12/09/1386
 • کد محصول : 35121124
 • شرح محصول : قایق فایبرگلاس
 • ظرفیت : 20 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریحی وورزشی(3511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%