نام واحد : بهمن ربیعی

 • استان : بوشهر
 • شهر : دیر
 • نشانی شرکت : دیر روستای بی...
 • تلفن شرکت : *********077جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : دیر روستای بی بی خاتون کیلومتر7 دیر
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهمن ربیعی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتی وسازه های دریائی

 • سریال مجوز : 1604332
 • شماره مجوز : 1199593
 • تاریخ مجوز : 01/07/1388
 • کد محصول : 35111110
 • شرح محصول : کشتی وسازه های دریائی
 • ظرفیت : 5 فروند
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریحی وورزشی(3511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%