نام واحد : ابراهیم ده خدائی

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهرنیروگاه...
 • تلفن شرکت : ********077جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوشهرنیروگاه نرسیده به سه راهی تنگک سوم کوچه جنب ایران خودرو
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهین جهانگیری
 • تلفن مدیر : *******937جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لنج

 • سریال مجوز : 1605222
 • شماره مجوز : 11911359
 • تاریخ مجوز : 04/08/1388
 • کد محصول : 35111134
 • شرح محصول : لنج فایبر گلاس
 • ظرفیت : 2 فروند
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریحی وورزشی(3511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%