نام واحد : فرادید توسعه آساک

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : قوچان
 • نشانی شرکت : بلوار طالقانی...
 • تلفن شرکت : *******514جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شماره یک بلوار شهدا پارکینگ شرکت فرادید توسعه آساک
 • تلفن واحد : *******514جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید فیض الهی قوچان
 • تلفن مدیر : *******930جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی قوچان 1

نام محصول : اسقاط خودروی فرسوده

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 120/1632682
 • تاریخ مجوز : 22/12/1395
 • کد محصول : 3710312315
 • شرح محصول : اسقاط خودروی فرسوده
 • ظرفیت : 5,700 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3710
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%