نام واحد : سامان دریای گناوه

 • استان : بوشهر
 • شهر : گناوه
 • نشانی شرکت : استان بوشهر-...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : استان بوشهر- شهرستان گناوه- انتهای جاده قدیم گمرک - جنب داک
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی فرزادنیا
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لنج

 • سریال مجوز : 1605251
 • شماره مجوز : 1196541
 • تاریخ مجوز : 06/06/1391
 • کد محصول : 35111134
 • شرح محصول : لنج فایبرگلاس
 • ظرفیت : 15 فروند
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریحی وورزشی(3511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%