نام واحد : کاظم جعفری فر

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خیابان ری...
 • تلفن شرکت : ****335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان ری صفاری ابراهیم شالی شماره39
 • تلفن واحد : **********358جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طلق بادگیرموتورسیکلت

 • سریال مجوز : 1700024
 • شماره مجوز : 53814
 • تاریخ مجوز : 15/08/1362
 • کد محصول : 35911431
 • شرح محصول : طلق بادگیر موتور
 • ظرفیت : 90 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%