نام واحد : ذوب فلزمیناب پاتیل

 • استان : هرمزگان
 • شهر : میناب
 • نشانی شرکت : محله...
 • تلفن شرکت : ******765جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده رکن آباد
 • تلفن واحد : *******765جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : غلامعباس قوسی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بازیافت آلومینیوم (آلومینیوم قراضه)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 13/21972
 • تاریخ مجوز : 09/06/1392
 • کد محصول : 3710412309
 • شرح محصول : بازیافت آلومینیوم (آلومینیوم قراضه)
 • ظرفیت : 280 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3710
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%