نام واحد : رستم آقابابائی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ ری شریف...
 • تلفن شرکت : ***351جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تهران - خ ری شریف واقفی پلاک 89
 • تلفن واحد : ***351جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فرغون

 • سریال مجوز : 1700719
 • شماره مجوز : 53252
 • تاریخ مجوز : 09/08/1362
 • کد محصول : 35991111
 • شرح محصول : فرغون
 • ظرفیت : 30,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایروسائل حمل ونقل طبقه بندی نشده درجای دیگر(3599)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%