نام واحد : بخشعلی کریمی

 • استان : زنجان
 • شهر : ماهنشان
 • نشانی شرکت : روستای ایلی...
 • تلفن شرکت : ******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان سوم
 • تلفن واحد : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی انگوران

نام محصول : اکسید سرب

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 118/40435
 • تاریخ مجوز : 26/01/1393
 • کد محصول : 2411512518
 • شرح محصول : اکسید سرب
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%