نام واحد : شرکت اکسیر الکترومکانیک

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : شهرک شمس اباد...
 • تلفن شرکت : *****562جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک شمس اباد بلوار گلستان گلشن 14 قطعه 304 اف پ 1365
 • تلفن واحد : *****562جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حبیب الله رحیمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1701529
 • شماره مجوز : 30836
 • تاریخ مجوز : 30/05/1390
 • کد محصول : 100000479
 • شرح محصول : طراحی و ساخت قطعات الکترو مکانیکی
 • ظرفیت : 1,656 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت هواپیماوهلی کوپتر(3530)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%