نام واحد : پایدار ایمن سپاهان

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خ شیخ صدوق...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان چهارم فرعی ششم، پلاک 88"
 • تلفن واحد : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین پریز
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جی

نام محصول : بازیافت پلاستیک های گرمانرم

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 40543/1311658
 • تاریخ مجوز : 07/06/1395
 • کد محصول : 3720512310
 • شرح محصول : بازیافت پلاستیک های گرمانرم
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%