نام واحد : تعاونی مشتاق گرانول تالش

 • استان : گیلان
 • شهر : طوالش
 • نشانی شرکت : روستای...
 • تلفن شرکت : *******182جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : صدف 2 روبه روی سرد خانه کاسپین برودت
 • تلفن واحد : *******182جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید مجتبی مشتاقی شیر آباد
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کشلی خطبه سرا(تالش)

نام محصول : تولید گرانول بازیافتی از PS (پلی استایرن)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 38872/24
 • تاریخ مجوز : 10/08/1393
 • کد محصول : 3720512326
 • شرح محصول : تولید گرانول بازیافتی از PS (پلی استایرن)
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%