نام واحد : پارس بسپار دلیجان

 • استان : مرکزی
 • شهر : دلیجان
 • نشانی شرکت : خیابان بوستان...
 • تلفن شرکت : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان صنعتگران شمالی بوستان 1 کاج 3 ،قطعه 403"
 • تلفن واحد : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین قاسمی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دلیجان

نام محصول : بازیافت الیاف نساجی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 41573
 • تاریخ مجوز : 06/12/1394
 • کد محصول : 3720512304
 • شرح محصول : بازیافت الیاف نساجی
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%